ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး သံဃာအပါး ၂၀၀၀၀ ( ႏွစ္ေသာင္း) ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲႀကီးအတြက္ လွဴဒါန္းျခင္း

မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴး၍ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဓမၼကာယေဖာင္းေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး သံဃာအပါး ၂၀၀၀၀ ( ႏွစ္ေသာင္း) ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲႀကီးအတြက္ Denko Trading Co.,Ltd မွ အလွဴေငြက်ပ္ က်ပ္သိန္းသုံးရာ (သိန္း ၃၀၀)တိတိကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ ေပးအပ္ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။