Denko Trading Co.,Ltd မွ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဆန္အိတ္ အလုံး (၁၀၀) လွဴဒါန္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းၿပီး အတၳရံျမစ္ေရျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားအတြင္း ေရဝင္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ေဒသသို႔ Denko Trading မွ ဆန္အိတ္ အလုံး (၁၀၀) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ ထံသို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။