Career

 

 

 

 

 

 

 

စိတ္ပါ၀င္စားေလ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ (၃)လအတြင္းရိုက္ကူးထားေသာ ပတ္(စ္)စပို႕ဓါတ္ပံု(၃)ပံု၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာေထာက္ခံစာ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယား မိတၱဴ ၊ ေလဘာမိတၱဴ တို႕ႏွင့္အတူ နီးစပ္ရာ Denko စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားသို႕လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ denko.hr@denkogroups.comdenko.hr@gmail.com သို႕ E-mail ျဖင့္လည္းေကာင္းေပးပို႕ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။